Liên hệ chúng tôi

Cần Hỗ trợ với Immediate Vortex ngay lập tức? Hãy yên tâm – Đội ngũ Hỗ trợ Cam kết của chúng tôi ở đây để giúp bạn. Hãy liên hệ qua Email hoặc Điện thoại vào thời gian thuận tiện của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tổng quát cho Immediate Vortex, bao gồm các yêu cầu liên quan đến phiên bản xây dựng Immediate Vortex của chúng tôi.

Đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi kính đề nghị bạn chuyển hướng chúng đến một trong các nhà môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong những nhà môi giới đã được chứng thực của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối bạn với họ.

Hãy nói chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, theo múi giờ UTC+8.

Dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn nâng cao hiểu biết về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm với Immediate Vortex.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như đã quy định trong chính sách bảo mật của Trang web.