Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào nút “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn bỏ vào bất kỳ lúc nào ở dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi người truy cập vào các trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản trong việc Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi người truy cập vào các trang web trên World Wide Web do Phần mềm sở hữu và điều hành, bao gồm The Software và The Software. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của mình chỉ khi thông tin được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một phiếu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp thông tin, chẳng hạn khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu những loại thông tin nhất định. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm dự trữ quyền, theo sự quyết định của nó, để gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm cho bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi tập đoàn The Software, đại lý ủy quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ với và các ưu đãi của họ có thể thu hút bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không được coi là cam kết hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực. Chúng tôi không quảng cáo điều này như một

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế là xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng các công nghệ cụ thể, bao gồm

C. Trang web được lưu trữ phần mềm của bạn, máy chủ, bảng tin, diễn đàn, Trang web bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ The Software của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác nào ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ tại những vị trí này. Ngoài ra, trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web đó và khuyến nghị bạn xem xét tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web mà bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Bất kể những điều đã nói và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm các truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư được truyền tới Phần mềm) hoặc những hoạt động bất hợp pháp giả mạo của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và tiến hành các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích hạn chế của việc thực hiện hợp tác và biện pháp đó và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng được. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào của Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển nhượng thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh của mình vào các sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm về việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.