Privacybeleid

Door op ‘Doorgaan’ te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een ticket voor een klantenondersteuningsaanvraag openen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wilt dat de software al dan niet deze informatie gebruikt voor aanvullende doeleinden. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners met wie de software relaties heeft en van wie de aanbiedingen mogelijk interessant zijn voor u.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch wat generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als doel het bepalen van klantenservice- en websitebehoeften. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De gehoste website met software, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites, en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die aan de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het zijn dat de software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te exploiteren; of om de rechten of eigendom van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enige van haar belangen in de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee akkoord gaat om als opvolger van de software te handelen met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die is verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.