Политика за поверителност

Като кликнете върху ” Продължете”, вие ни давате разрешение да ви изпращаме имейли за нашите оферти. Ако изберете да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, под които софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в световната мрежа Интернет, притежавани и управлявани от софтуер, включително софтуер и софтуер. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лична информация, по която лицето е идентифицирано лично:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на уебсайта си само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят билет за заявка за поддръжка на клиенти, предоставят информация за автобиография за възможности за заетост или ни изпратят имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато направите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, подавате автобиографията си или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуер чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашия сервиз на Софтуер. При липса на инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуер, упълномощените агенти на Софтуер и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положеният труд. Ние не твърдим, че това е

B. Нелично-идентифицируема (обща) информация:

Като цяло, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общите данни не разкриват самоличността на посетителя. Те обикновено включват информация за интернет адреса, назначен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените от софтуера сайтове. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да установи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. Това постигаме чрез използването на определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с каквато и да е самоличностената информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведоми, когато получите бисквитка и можете да я откажете.

C. Вашият софтуер, хостван уебсайт, сървър, дъски за обяви, форум, уеб сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който софтуерът може да предложи като част от услугите, които ви предлага, е достъпна за всеки друг, който посети това пространство. Софтуерът не може да защити никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани с soфтуерът. Софтуерът не може да защити никаква информация, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки изложеното и в съответствие с приложимите закони, софтуерът пълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи във всяко разследване, свързано с каквото и да било съдържание (включително лични или частни електронни съобщения, изпратени до софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели за постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация независимо от вида им, за да удовлетвори всякакъв закон, регулация или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на софтуера; или за да защити правата или имота на софтуера или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите интереси в софтуера и софтуерът и другите сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и другата информация, която сте предоставили на софтуера) на трета страна, която се концентрира в бизнеса си в комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на интересите на софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с задълженията по този политически изявление.