Dasar Privasi

Dengan mengklik

Perisian menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Pernyataan privasi ini memberikan notis tentang standard dan terma di bawah mana Perisian melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pengunjung ke laman web di World Wide Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Pernyataan privasi ini memberikan notis mengenai amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda mungkin digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak kembali secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi:

Perisian ini biasanya menerima data khusus tentang pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, memberikan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa daripada aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada Perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberikan peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain tentang perkhidmatan Perisian anda. Tanpa arahan daripada anda, Perisian ini boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memaklumkan anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian, ejen yang diberi kuasa oleh Perisian, dan pembekal barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian dan tawaran mereka mungkin menarik bagi anda.

Contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya pada individu yang menggunakan produk, idea, teknik, dan usaha yang dilakukan. Kami tidak mendakwa ini sebagai skema ‘kaya cepat’, dan begitu juga anda tidak patut melihatnya sebagai sedemikian.

B. Maklumat Non-Personally-Identifiable (Generik):

Secara umum, Perisian mengumpulkan beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pelawat. Ia biasanya termasuk maklumat mengenai alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, jumlah dan kerap pelawat, dan laman-laman The Software yang dilawati. The Software mengumpulkan maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapainya dengan menggunakan beberapa teknologi tertentu, termasuk

C. Laman web perisian anda di hoskan, pelayan, papan buletin, forum, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk di papan buletin, bilik sembang, atau laman web Perisian itu boleh dihoskan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian itu, tersedia kepada sesiapa yang melawat ruang itu. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web Perisian mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman web tersebut dan mengesyorkan anda menyemak penyata polisi privasi laman web-laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had

Walaupun yang di atas dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian ini bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam apa-apa siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar ke Perisian) atau aktiviti haram yang didakwa oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Untuk tujuan terhad untuk mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian dapat dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi. Selain itu, Perisian boleh memilih untuk mengawasi kawasan-kawasan komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi apa-apa undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut adalah perlu atau sesuai untuk mengendalikan Perisian; atau untuk melindungi hak atau harta Perisian atau orang lain. Berkenaan dengan jualan atau pemindahan berpotensi sebarang kepentingannya dalam Perisian dan Perisian serta laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian) kepada pihak ketiga yang menumpukan perniagaannya dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi waris Perisian dengan memandang kepada penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan diselenggara oleh Perisian; dan bersetuju dengan kewajipan kenyataan dasar ini.