Integritetspolicy

Genom att klicka på klickaFortsätt , ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte få fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingsmetoder och de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så kontrollera tillbaka regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligen identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser, kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina Programvaru-tjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda informationen du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaran familj av företag, Programvarans auktoriserade agenter och andra varor och tjänsteleverantörer som Programvaran har förhållanden med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Intjäningspotentialen beror helt på personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi påstår inte att detta är ett “bli rik-snabbt-schema”, och det bör inte heller ses som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om den internetadress som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta webbplatserna för programvaran. Programvaran samlar in denna information för att bestämma kundtjänst- och webbplatsbehov i begränsad omfattning. Vi använder oss av vissa teknologier, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvara värd webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjeparts webbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen som mjukvaran kan ha för dig som en del av dina mjukvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvaran webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Med beaktande av det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina rättigheter. För att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran vara tvungen att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla alla lagar, förordningar eller regeringsförfrågningar; om sådan information är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran och övriga webbplatser ägda av företaget, förbehåller programvaran sig rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; går med på att vara programvarans efterträdare vad gäller underhållet och skyddet av information som samlats in och underhålls av programvaran; och går med på skyldigheterna i denna policys uttalande.