Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na przesyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony w World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji i sposobach wykorzystania Twoich informacji. Ta polityka może ulec zmianie, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Informacje identyfikujące osobiście:

Oprogramowanie zwykle odbiera konkretne dane o odwiedzających jego stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udzielane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie o wsparcie klienta, przesyłają informacje o swoim życiorysie w celu skorzystania z możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania przez Ciebie informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone informacje. Gdy przekazujesz The Software dane osobowe poprzez jedną z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby The Software wykorzystał te informacje do dodatkowych celów. The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania Ci biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług The Software. W przypadku braku instrukcji ze strony Ciebie, The Software może wykorzystać informacje, które przekazujesz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie twierdzimy, że jest to nadzwyczajny sposób na zdobycie bogactwa, i ty też nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje o użytkownikach (ogólne i nieosobiste):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych przez oprogramowanie stronach. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymasz ciasteczko i odmówić go.

C. Twoja oprogramowanie hostowanej witryny, serwera, tablic ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępniać w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz na tych stronach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś przejrzał oświadczenia polityki prywatności tych odwiedzanych przez ciebie stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Niemniej jednak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym prywatnych lub osobistych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi, podejmując rozsądne środki w celu ochrony swoich praw majątkowych. W ograniczonych celach realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danym osobowym. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub do ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub transferem jakiejkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu oraz w Oprogramowaniu i innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo sprzedaży lub transferu Twoich danych (w tym, ale nie tylko, imienia, danych adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) firmie trzeciej, która skupia się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania tego oświadczenia polityki.