Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje upozornění na normy a podmínky, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky stránek na World Wide Web, které vlastní a provozuje Software, včetně The Software a The Software. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje upozornění na naše postupy sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, takže se pravidelně vraťte, abyste tuto informaci zkontrolovali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle obdrží konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požádají o informace, zakoupí nebo se zaregistrují na služby, otevřou požadavek na podporu zákazníků, poskytnou informace o životopisu pro pracovní příležitosti nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když nakupujete, používáte kreditní kartu k úhradě za služby, odesíláte svůj životopis nebo požadujete určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, bude použita k naplnění vašeho konkrétního požadavku. Ve většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tuto informaci použil k dalším účelům. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, zasílat vám zprávy a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud nemáte žádné pokyny od vás, může Software použít informace, které poskytujete, k informování o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností Software, autorizovanými agenty Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztah a jejichž nabídky by pro vás mohly být zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nesmí být považovány za slib nebo záruku výdělku. Potenciální výdělek závisí výhradně na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nepovažujeme to za „zbohatněte rychle schéma“, a ani byste to neměli tak vidět.

B. Neosobně-identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevealují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách softwaru. Software shromažďuje tyto informace za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toto dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách softwaru). Software nekombinuje informace shromážděné tímto způsobem s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, diskusní místnosti nebo webové stránky, kterou Software pro vás může hostovat jako součást vašich služeb, jsou k dispozici kdokoli jinému, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisejících s Softwarem. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřihlížejíc k výše uvedenému a v souladu s platnými zákony The Software plně spolupracuje s státními, místními a federálními úřady při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo privátních elektronických komunikací předaných The Software) nebo údajně nelegálními aktivitami jakéhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých patentovaných práv. Za účelem dosažení této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony se může vyžadovat od The Software, aby poskytl osobně identifikovatelné informace. Kromě toho si The Software může zvolit sledovat komunikační prostředky jakéhokoli druhu k uspokojení jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; jestliže takové zveřejnění bude nezbytné nebo vhodné k provozování The Software; nebo k ochraně práv či majetku The Software nebo jiných. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu v The Software a The Software a dalších webových stránkách vlastněných společností si The Software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresní údaje a další informace, které jste poskytli The Software) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že se stane následníkem za The Software ohledně udržování a ochrany informací shromážděných a udržovaných společností The Software; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o politice.