Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията, посочени в Споразумението относно използването на уебсайта. Споразумението представлява единственото споразумение между вас и софтуера относно използването на уебсайта и отменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променяме Споразумението от време на време по наше собствено усмотрение, без специфично уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано в уебсайта и следва да прегледате Споразумението преди да използвате уебсайта. Чрез продължаването си с използването на уебсайта и/или услугите, вие по този начин се съгласявате да спазите всички условия и условия, посочени в Споразумението, което е в сила в този момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са налични само за лица, които могат да влизат в законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате разрешение да използвате и/или достъп до Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не твърди или не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или не е отговорен по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайния потребител. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред никой трети лице за каквато и да е искане във връзка с някой от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите верна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация в конкурса и се съгласите с официалните правила на конкурса, можете да се включите за шанс да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да се включите в конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за запис. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация в конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всякакви данни за регистрация в конкурса, където се установи, че: (i) нарушавате някоя част от Споразумението; и/или (ii) предоставените данни за регистрация в конкурса са непълни, фалшиви, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационни данни, по свое изключително усмотрение.

ПРЕДОСТАВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на уебсайта ви бива предоставено неизключително, непрехвърливо, отнемаемо и ограничено разрешение за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Софтуерът може да прекрати този лиценз по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за ваша лична, некомерсиална употреба. Никаква част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да бъде възпроизведена по никакъв начин или включена в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, давате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обръщате инженер или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някой техен дел. Софтуерът запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или да се опитате да се намесите в правилното функциониране на уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумен или недопустимо голям натоварвател върху инфраструктурата на софтуера. Вашето право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не е прехвърливо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други проприетарни (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, преразпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите по автоматизирани средства или на друг начин на сканиране или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате права върху собствеността на каквото и да било съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта, или чрез Услугите от TheSoftware, не представлява отказ от каквото и да било право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани с тях графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на техните съответни собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРВРЪЗВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, СЪВМЕСТНО БРЕНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И / ИЛИ СЕСТАВЯНЕ НА УЕБСАЙТА ЗАПРЕТЕНО

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материали) към техен уебсайт или уеб място по всякаква причина. Освен това, “фреймването” на уебсайта и / или споменаването на уеб адреса (“URL”) на уебсайта във всякакви комерсиални или не-комерсиални медии без предварително, изрично писмено разрешение на TheSoftware е стриктно забранено. Вие специално се съгласявате да си сътрудничите с уебсайта за премахване или спиране, според случая, на всяко такова съдържание или дейност. Вие тук се съгласявате, че ще бъдете отговорни за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ЗАБРАНА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой риск.Софтуерът не предоставя гаранции, че тези изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТШИЩАВАНЕ

Съгласни сте да отшите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, директори, служители, агенти, со-брандиращи и/или други партньори, безвредни относно всякакви и всички искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни дела, разноски и/или съдебни решения по всякаква причина, правени от трета страна поради или възникващи от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието във всяко състезание; (б) вашето нарушение на споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на друг индивид и/или лице. Положенията на този абзац са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и дружества има правото да твърди и прилага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви направи препратки към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не ограничено до тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги от трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху подобни уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие тук изрично признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на подобни уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължения за каквито и да е условия и разпоредби, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от подобни уебсайтове или ресурси от трети страни, или за каквито и да е вреди и/или загуби, настъпили в резултат на това.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта, и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които подавате чрез или във връзка с уебсайта, подлежи на нашата политика на поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно използването ви на уебсайта и всички други лични данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. За да видите нашата политика на поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на каквото и да било лице, независимо от това дали е клиент на TheSoftware, да увреди, унищожи, засегне, вандализира и/или друго да се намеси в работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право и TheSoftware ще поднови всички средства по този въпрос срещу всеки извършител или същност в пълния обхват, позволен от закона и в справедливост.