Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v dohodě týkající se vašeho používání webových stránek. Dohoda představuje úplnou a pouze dohodu mezi vámi a Softwarovou společností týkající se vašeho používání webových stránek a nahrazuje veškeré předcházející nebo současné dohody, záruky a/nebo porozumění týkající se webových stránek. Můžeme dohodu upravovat podle našeho uvážení, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webových stránkách a měli byste si dohodu přečíst před používáním webových stránek. Tímto svým pokračujícím používáním webových stránek a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v platné dohodě. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladším osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění k používání a/nebo přístupu k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejců

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby prostřednictvím webové stránky. Produkty a/nebo služby prezentované na webové stránce mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory třetích stran těchto položek. Společnost TheSoftware nezastupuje ani nesvědčí o tom, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná ani zodpovědná jakýmkoliv způsobem za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoli spor se prodávajícím, distributorem a spotřebiteli koncovými uživateli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nebude zodpovědná vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoli nároky související s jakýmkoliv z produktů a/nebo služeb nabízených na webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem pro soutěž a souhlasem s oficiálními pravidly soutěží platnými pro každou soutěž máte možnost získat šanci na získání propagačních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Abyste mohli vstoupit do soutěží, které jsou uvedeny na webových stránkách, musíte nejprve úplně vyplnit odpovídající formulář pro vstup. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv registrační údaje do soutěže, kde je stanoveno, výhradně na základě vlastního uvážení TheSoftware, že: (i) porušujete jakoukoli část smlouvy; a (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, výhradně podle svého uvážení.

LICENSE GRANT

Jako uživatel webu vám je uděleno neexkluzivní, nepřenosné, odvolatelné a omezené povolení přístupu a užívání webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli zrušit toto povolení z jakéhokoli důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a / nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozložit, zpětně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a / nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v dohodě explicitně udělena. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu k zasahování nebo pokusu o zasahování do správného fungování webu. Nesmíte přijmout žádné opatření, které by ukládalo neúměrné nebo nepřiměřeně velké zatížení na infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a / nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněné podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších výlučných (včetně, ale nejen, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoli části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové získávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem sběru nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoli obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na Webové stránce, Obsahu, Soutěžích a/nebo Službách. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce, nebo prostřednictvím Služeb, TheSoftwarem neznamená zřeknutí se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a veškerá související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazující se na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLEČNÁ ZNAČKA, „FRAMOVÁNÍ“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Kromě výslovného povolení společnosti TheSoftware nesmí nikdo vytvořit hypertextový odkaz na webové stránky, nebo jejich části (včetně, ale bez omezení na logotypy, ochranné známky, značky nebo autorský materiál), na své webové stránky nebo webové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je „framing“ webových stránek a/nebo odkazování na uniform resource locator („URL“) webových stránek v jakýchkoli komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího, výslovného, písemného povolení společnosti TheSoftware přísně zakázáno. Vy výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností TheSoftware na odstranění nebo zastavení veškerého takového obsahu nebo aktivity. Tímto uznáváte, že budete nesnesitelní za veškeré s tím související škody.

UPRAVOVÁNÍ, MAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo v našem výhradním uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

VAROVÁNÍ PŘED ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI STÁHNUTÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software nezaručuje, že tyto stahování jsou bez poškození počítačového kódu včetně, ale neomezujíc se na viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a činit TheSoftware, každý z jejich matek, dceřiných společností a afiliátů, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluobchodníky a / nebo jiné partnery, bezpečné před jakýmikoli nároky a náklady (včetně rozumných právníků „poplatky), škody, soudní spory, náklady, požadavky a / nebo rozsudky vůbec, provedené kterýmkoli třetím subjektem kvůli nebo vzniklé: a) vaše použití webových stránek, služeb, obsahu a / nebo účast na jakémkoli soutěži; b) porušení smlouvy; a / nebo c) vaše porušení jakýchkoli práv jiné osoby a / nebo entity. Ustanovení tohoto odstavce jsou ku prospěchu TheSoftware, každého z jejich matek, dcérských společností a / nebo afiliátů, a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a / nebo advokátů. Každá těchto jednotlivců a subjektů bude mít právo uplatnit a prosadit tyto ustanovení přímo proti vám na vlastní pěst.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy a/ nebo vás odkazovat na další internetové stránky a/ nebo zdroje včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných třetími stranami poskytovateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/ nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný za dostupnost takových webových stránek a/ nebo zdrojů. Navíc TheSoftware nepodporuje a není zodpovědný nebo odpovědný za jakékoli podmínky, ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, výrobky a/ nebo jiné materiály na nebo dostupné z těchto webových stránek nebo zdrojů, nebo za jakékoli škody a/ nebo ztráty vyplývající z nich.

OCHRANA SOUKROMÍ/INFORMACE NÁVŠTĚVNÍKA

Používání webové stránky a veškerých komentářů, zpětné vazby, informací, registračních dat a/nebo materiálů, které odesíláte prostřednictvím nebo v souvislosti se stránkou, podléhá naší zásadě ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a veškeré jiné osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení naší zásady ochrany soukromí klikněte zde.

Každý pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak rušit provoz webové stránky, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude se vší důsledností postupovat proti každému jednotlivci nebo subjektu páchajícímu takový čin až do maximální míry povolené zákony a spravedlností.