Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z serwisu internetowego. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę pomiędzy tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z serwisu internetowego i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub współczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub zrozumienie dotyczące serwisu internetowego. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na stronie internetowej, a ty powinieneś przejrzeć Umowę przed skorzystaniem z serwisu internetowego. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej i/lub usług, zgadzasz się niniejszym przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać ważne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu możesz otrzymać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczone bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów stron trzecich. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy takich produktów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żadnym stopniu za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Zrozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z jakimikolwiek oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym do Konkursu i wyrażenie zgody na Oficjalne Zasady Konkursu mające zastosowanie do każdego Konkursu, możesz wziąć udział w wygraniu promocyjnych nagród oferowanych przez każdy Konkurs. Aby wziąć udział w Konkursach oferowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny. Zgadzasz się podać rzetelne, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracji Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane rejestracji Konkursu, gdzie ustalono, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) łamiesz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane rejestracji Konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, duplikat lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w każdej chwili, według swojego wyłącznego uznania, zmienić kryteria Danych rejestracji.

LICENCJA PRZYZNAJĄCA

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nie wyłączną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdym czasie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz używać Strony i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Żaden fragment Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w żadnej formie ani włączony do jakiegokolwiek systemu pozyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, próbować wyodrębniać kod źródłowy ani przenosić Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług ani jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Strony. Nie możesz podejmować działań, które nakładają nadmierny lub niewspółmiernie duży obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie tylko, własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego formularza skrobacenia lub wydobywania danych w celu utworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszelkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszelkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiejkolwiek znaku towarowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, “OPRAWIANIE” I/LUB ODSYŁANIE DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Z wyjątkiem wyraźnej zgody TheSoftware, nikt nie może umieścić hiperłącza do Strony internetowej lub jej części (w tym, lecz nie tylko, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawami autorskimi) na swojej stronie internetowej lub w dowolnym innym miejscu w internecie, bez względu na przyczynę. Ponadto, “oprawianie” Strony internetowej i/lub odsyłanie do adresu URL („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniego, wyraźnego pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. Wyrażasz wyraźną zgodę na współpracę z Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej decyzji o edycji i/lub usunięciu dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODZIE SPRAWIONEJ PRZEZ POBRANIA

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie daje gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zobowiązać do odszkodowania i zatrzymania TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i stowarzyszeń, oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarkowych i/lub innych partnerów, wolnych od jakichkolwiek roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakiejkolwiek strony trzeciej z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub wstępu do jakiegokolwiek Konkursu; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub jednostki. Postanowienia tego akapitu mają na celu zabezpieczenie interesów TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub stowarzyszeń, oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i jednostek będzie miała prawo bezpośrednio egzekwować te postanowienia przeciwko Tobie w swoim imieniu.

WITRYNY STRON TRZECICH

Strona internetowa może udostępniać linki do innych witryn internetowych i/lub kierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, tych należących i obsługiwanych przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera, oraz nie ponosi odpowiedzialności za, żadne warunki i warunki, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich witryn internetowych lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z serwisu internetowego oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem serwisu internetowego lub w związku z nim, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich informacji dotyczących korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich innych danych osobowych przekazanych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez dowolną osobę, czy jest klientem TheSoftware czy nie, aby uszkodzić, zniszczyć, manipulować, zbezcześcić i / lub w inny sposób zakłócić działanie witryny, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie gorliwie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo i w sprawiedliwość.