Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne anført i Aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og eneste aftale mellem dig og Softwaren vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden brugen af hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er effektiv på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og / eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige data vedrørende konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrencetilmeldingsdata, hvor det efter TheSoftwares enekendelse er afgjort, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, en duplikat eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre tilmeldingsdatakriterierne efter eget skøn.

LISENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, demontere, re-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller en del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte fungeren af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbare.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til webstedet, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet i henhold til gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre proprietære (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle) rettigheder. Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af noget som helst del af webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer set på eller gennem webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på webstedet eller gennem tjenesterne af TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen ret til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på webstedet eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af noget varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTEDET FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt godkendt af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller web-område af nogen som helst årsag. Yderligere er “framing” af webstedet og/eller henvisning til den Uniform Resource Locator (“URL”) af webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du er specifikt enig i at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre, som relevant, enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du vil være ansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, med-varemærkeholdere og/eller andre partnere, skadesløse for enhver og alle krav, udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, foretaget af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af rettighederne for en anden person og/eller enhed. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licenshavere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på dens eget vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem ejet og drevet af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erklærer og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik, indhold, reklamer, ydelser, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der måtte opstå derfra.

PRIVATLIVS POLITIK/BESØGENDES OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at anvende alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden, og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du har givet, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg af enhver enkeltperson, uanset om de er en TheSoftware kunde, på at beskadige, ødelægge, slette, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffelov og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge enhver og alle løsninger i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i fuldt omfang tilladt ved lov og i retfærdighed.