Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er skissert i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i avtalen som er gyldig på det tidspunktet. Du bør derfor jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke beregnet for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de relevante innkjøpsordreskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjeparts leverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukerkunder. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepremier og andre belønninger via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få sjansen til å vinne de kampanjepremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som tilbys på nettsiden, må du først fullføre den gjeldende påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å gi fullstendig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurransepåmeldingsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurransepåmeldingsdata der det blir bestemt, i TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med en hvilken som helst del av avtalen; og / eller (ii) konkurransepåmeldingsdataene du har oppgitt er ufullstendige, juks, en duplikat eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGRANT

Som bruker av nettsiden har du fått tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noe informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av dette. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt i avtalen. Du kan ikke bruke noe utstyr, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den ordentlige driften av nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designen, sammenstillingen, magnetiske oversettelser, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre saker relatert til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerke og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immateriell) rettigheter. Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved automatiske midler eller noen annen form for scraping eller datauttak for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker av TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, ” ame”” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til sitt eget nettsted eller nettsted for noen årsak. Videre er det strengt forbudt å “rame” nettstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) til nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhånds, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, om aktuelt, noe slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for alle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å i vår enemekt redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte, agenter, medmerkingspartnere og/eller andre partnere, skadesløse for alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer uansett art som er fremsatt av tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og/eller entiteter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive tjenestemenn, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører, og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersoner og enheter skal ha rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

NETTSTEDER FRA TREDJEPART

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware har ingen kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godkjenner TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig for, vilkår og betingelser, personvernpolitikk, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLEMENT/VISITORINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt vårt personvernreglement. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon levert av deg, i samsvar med vilkårene i vårt personvernreglement. For å se vårt personvernreglement, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, enten de er TheSoftware-kunder eller ikke, om å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør brudd på straffeloven og sivilretten, og TheSoftware vil nøye søke enhver og alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet til det fulle omfang tillatt av loven og rettferdighet.