Feltételek

AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön hozzájárul a Weboldal használatára vonatkozó Egyezményben meghatározott feltételekhez. Az Egyezmény képezi az Ön és a Szoftver kizárólagos megállapodását a Weboldal használatára vonatkozóan, és felülbírál minden korábbi vagy kortárs megállapodást, képviseletet, jótállást és/vagy megértést a Weboldal használatával kapcsolatban. Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre egyedüli mérlegelésünk szerint módosítsuk az Egyezményt, külön értesítés nélkül Önnek. A legfrissebb Egyezményt közzétesszük a Weboldalon, és Önnek meg kell tekintenie az Egyezményt a Weboldal használata előtt. A Weboldal és/vagy Szolgáltatások további használatával Ön helytállónak nyilvánítja magát, hogy maradéktalanul eleget tesz az adott időpontban hatályos Egyezményben foglalt valamennyi feltételnek és feltételnek. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt az esetleges frissítések és/vagy változások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A webhelyet és szolgáltatásokat csak olyan személyek vehetik igénybe, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek az irányadó jog szerint. A webhelyet és szolgáltatásokat nem szándékozták a tizennyolc (18) év alatti személyek részére. Ha tizennyolc (18) év alatti, akkor nincs engedélyed a webhely és/vagy szolgáltatások használatához és/vagy hozzáféréséhez.

SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szolgáltatói szolgáltatások

Az alkalmazandó vásárlási megrendelési formanyomtatványok kitöltésével meghatározott termékeket és/vagy szolgáltatásokat kaphat, vagy megpróbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen szereplő termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik fél által szállított gyártók vagy forgalmazók biztosítják. A szoftver nem állítja vagy garantálja, hogy a termékekről szóló leírások pontosak vagy teljesek. Ön megérti és egyetért azzal, hogy a szoftver nem felelős semmilyen módon azért, ha nem tudja beszerezni a webhelyről a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, vagy bármilyen vita miatt a termék eladójával, forgalmazójával és felhasználóival. Ön megérti és egyetért azzal, hogy a szoftver nem felelős Önnek vagy bármely harmadik félnek bármilyen igény esetén azokkal a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek a webhelyen kínálva vannak.

VERSENYEK

Időről időre, a TheSoftware promóciós nyereményeket és egyéb díjakat kínál versenyeken keresztül. A megfelelő versenyre történő regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint az egyes versenyekre vonatkozó hivatalos versenyszabályzat elfogadásával esélyt kaphatsz a promóciós nyeremények megszerzésére. A weboldalon szereplő versenyekbe való belépéshez először ki kell töltened az alkalmazandó belépési űrlapot. A versenyre történő regisztrációval elfogadod, hogy valós, pontos, aktuális és teljes versenyregisztrációs adatokat szolgáltass. A TheSoftware jogosult elutasítani bármely versenyregisztrációs adatot, ha kizárólagos belátása szerint megállapítja, hogy: (i) megszeged a megállapodás bármely részletét; és/vagy (ii) a szolgáltatott versenyregisztrációs adatok hiányosak, csalókaak, duplikáltak vagy egyéb módon elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja a regisztrációs adatok követelményeit, kizárólagos belátása szerint.

LICENC-ADOMÁNYOZÁS

A webhely felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott licencet kap a webhely, a tartalom és az ahhoz kapcsolódó anyagokhoz az Egyezmény szerinti hozzáférésre és használatra. Aszoftver bármikor bármilyen okból megszüntetheti ezt a licencet. A webhelyet és a tartalmat személyes, nem kereskedelmi célra egy számítógépen használhatja. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások egyetlen része sem reprodukálható bármilyen formában, vagy beilleszthető bármilyen információ-visszakeresési rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus módon. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérelheti, bérbe adhatja, eladhatja, módosíthatja, dekódolhatja, szétszedheti, visszafejtheti vagy átadhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy szolgáltatásokat, vagy ezek bármely részét. Aszoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyeket az Egyezményben kifejezetten nem adott át. Nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarhatja vagy megpróbálja zavarni a webhely megfelelő működését. Nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek aránytalan vagy aránytalanul nagy terhet rónak Az aszoftverinfrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások használatának jogait nem lehet átruházni.

Saját jogok

A weboldal tartalma, szervezése, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftverei, szolgáltatásai és egyéb az oldallal, a tartalommal, versenyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szerzői jogvédelem alatt állnak, védjegy- és egyéb tulajdonjoggal (beleértve, de nem kizárólag az iparjogvédelmi jogokat). Az oldal, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy értékesítése Ön által szigorúan tilos. Az anyag rendszeres lekérdezése az oldalról, a tartalomról, a versenyekről és/vagy szolgáltatásokról automatizált eszközökkel vagy bármely más módon történő kaparás vagy adatgyűjtés azzal a céllal, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy összeállítson, a TheSoftware írásos engedélye nélkül tilos. Ön semmilyen tulajdonjogot nem szerez semmelyik webhelyen, tartalmon, versenyeken és/vagy szolgáltatásokon megtekintett tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy egyéb anyaghoz. Az információ vagy anyag közzététele az oldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül, a TheSoftware által, nem jelent lemondást a ilyen információ és/vagy anyag jogairól. A TheSoftware neve és logója, valamint az összes hozzá kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnév a TheSoftware védjegyei. Az oldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenő összes egyéb védjegy azok tulajdonosainak tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HOZZÁLÁNK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, A WEBHEZ VALÓ

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki sem helyezhet hiperhivatkozást a Webhelyre, vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, védjegyeket vagy szerzői anyagokat), webhelyére vagy webhelyére bármilyen okból. Továbbá a Webhely

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint szerkesszük és/vagy töröljük a webhelyen megjelenő dokumentumokat, információkat vagy más tartalmakat.

FIGYELMEZTETÉS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a weboldalról. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépét károsító kódoktól, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és férgeket.

KÁRTÉRÍTÉS

Egyetértesz azzal, hogy kártalanítod és ártatlannak tartod TheSoftware-t, valamint minden szülőjüket, leányvállalatukat és leányvállalatukat, továbbá minden egyes tagjukat, tisztviselőjüket, igazgatójukat, munkatársukat, ügynöküket, társmárkázóikat és/vagy más partnerüket bármely és minden követelés, költség (beleértve a méltányos ügyvédi díjakat), kártérítést, peres eljárást, költséget, követelést és/vagy ítéletet tekintet nélkül, amelyet harmadik fél terjesztett be vagy született az alábbi okok miatt: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely versenybe való belépés használata; (b) a szerződés megszegése; és/vagy (c) más egyén és/vagy entitás jogainak megsértése. Jelen bekezdés rendelkezései TheSoftware, valamennyi szülőjüket, leányvállalatukat és/vagy leányvállalataikat, valamint valamennyi tisztségviselőjüket, igazgatójukat, tagjaikat, munkatársaikat, ügynökeiket, részvényeseiket, licencadóikat, szolgáltatóikat és/vagy ügyvédeiket érintik. Minden ilyen egyént és entitást jogosult a saját nevében közvetlenül érvényesíteni ezeket a rendelkezéseket és ellened érvényesíteni.

HARMADIK FELESKEDEM

Az oldal hivatkozásokat és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra is biztosíthat, ideértve, de nem kizárólag ezeket, amelyeket Harmadik Felek üzemeltetnek és birtokolnak. Mivel a Szoftvernek nincs ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett szóló ellenőrzése, ezért ezzel kapcsolatban elfogadja és egyetért, hogy a Szoftver nem felelős ezeknek a harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrásoknak a elérhetőségéért. Emellett a Szoftver nem támogatja és nem felelős vagy a felelőségmentes semmilyen feltételekért és feltételekért, adatvédelmi irányelvekert, tartalomért, hirdetésért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért, amelyek elérhetőek ezekről a harmadik fél webhelyekről vagy erőforrásokról, és nem is felelős semmilyen származó károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI IRÁNYELV/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint az összes megjegyzés, visszajelzés, információ, Regisztrációs adatok és/vagy anyag, amelyet a webhellyel kapcsolatban küld be vagy kapcsolatban küld be, az Adatvédelmi irányelvünknek van alávetve. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön webhelyhasználatával kapcsolatos összes információt, valamint az Ön által személyesen azonosítható egyéb információt a mi Adatvédelmi irányelvünk feltételei szerint felhasználjuk. Adatvédelmi irányelvünk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármilyen kísérlet bármely egyén részéről, függetlenül attól, hogy TheSoftware ügyfél-e vagy sem, hogy kárt okozzon, leromboljon, manipuláljon, megrongáljon és/vagy másképpen megzavarja a Webhely működését, bűncselekményt és polgári jogsértést jelent, és a TheSoftware minden lehetséges jogi és jogi eszközzel haladéktalanul fellép az ilyen jogsértő egyén vagy szervezet ellen a törvény és az igazságosság által engedélyezett teljes mértékben.