Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Websitesinin kullanımı ile ilgili Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Websitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tüm anlaşmayı oluşturur ve Websitesini kullanımınızla ilgili önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirimde bulunmaksızın. En son Anlaşma Websitesine yayınlanacak ve Websitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Websitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam etmenizle birlikte, o zaman geçerli olan Anlaşma içindeki tüm şartlara ve koşullara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web sitesi ve hizmetler, ilgili yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web sitesi ve hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, web sitesini ve/veya hizmetleri kullanma ve/veya erişim izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Website’den belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürünler ve/veya hizmetler, böyle ürünlerin üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Website’den ürünleri ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda, TheSoftware’un hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un, Website’de sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiaya karşı siz veya herhangi bir üçüncü taraf için sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Arada sırada, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar Yarışmalar aracılığıyla. Geçerli Yarışma kayıt formu ile ilgili gerçek ve doğru bilgiler sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için, ilgili giriş formunun tamamını doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, tek ve özel takdir yetkisine göre belirleyeceği durumlarda, (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi tespit ettiğinde ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğuna karar verdiğinde herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, takdir yetkisine bağlı olarak kayıt veri kriterlerini istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS TAAHHÜTÜ

Web Sitesi’nin bir kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web Sitesi’ne, İçerik ve ilişkili materyallere erişmek ve bunları kullanma konusunda devredilemez, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilir. Web Sitesi ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı, herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde çoğaltılamaz veya içine dahil edilemez. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, özdeşleştiremez, klonlayamaz, kiralayamaz, kiralamaz, satabilir, değiştiremez, decompile edemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya bunları transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’ın altyapısına anormal veya orantısız büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’i kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİ HAKLAR

Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili içerik, organizasyon, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular geçerli telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyet de dahil) hakları altında korunmaktadır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Otomatik araçlarla, kazıma veya veri çıkarma gibi herhangi bir formda malzemenin sistemli olarak Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden elde edilmesi veya derlenmesi, doğrudan veya dolaylı olarak, TheSoftware’den yazılı izin almadan yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer malzemeye yönelik mülkiyet hakları kazanmazsınız. TheSoftware tarafından Web Sitesi’nde veya Hizmetler yoluyla bilgi veya malzemenin yayınlanması, bu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkilendirilen grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’nin ticari markalarıdır. Hizmetler yoluyla veya Web Sitesi’nde görünen diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITE’A HYPERLINK OLUŞTURMAK, ORTAK MARKA KULLANMAK, “ÇERÇEVELEMEK” VE/VEYA WEBSITE’YE REFERANS VERMEK YASAKTIR

TheSoftware’un açık izni olmadıkça, hiç kimse Website’ye veya onun bir bölümüne (logolar, ticari markalar, marka adları veya telif haklarından korunan materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendi websitesi veya web mekânı için herhangi bir nedenle hyperlink oluşturamaz. Dahası, Website’yi “çerçevelemek” ve/veya Website’nin Uniform Resource Locator’ını (“URL”) herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’un önceden, açık ve yazılı izni olmaksızın referans göstermek kesinlikle yasaktır. Siz özel olarak Website ile bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya sonlandırmak konusunda işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu vesileyle, bu tür zararlarla ilişkilendirilebileceğinizin farkında olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN OLUŞTURULAN ZARARLAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirmelerini kendi riskleriyle yaparlar. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar da dahil olmak üzere zararlı bilgisayar kodlarından arındırılmış olacağı konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

Size, TheSoftware’u, her birinin, ana şirketlerinin, iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının, üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, iş birliği yapanların ve/veya diğer ortaklarının zararsız tutmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. ve tüm iddialar, masraflar (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere), zararlar, davalar, maliyetler, talepler ve/veya üçüncü bir tarafça herhangi bir nedenle veya nedeniyle yapılan kararlar. (a) Web sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizi kullanmanız; (b) Anlaşmanızın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya varlığın herhangi bir hakkının ihlali. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware’un, her birinin, ana şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin ve bunların sırasıyla memurlarının, yöneticilerinin, üyelerinin, çalışanlarının, acentelerinin, hissedarlarının, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının menfaati içindir. Bu bireylerin ve varlıkların her birinin, bu hükümleri doğrudan kendi adına size karşı ileri sürebilme ve zorlayabilme hakkı olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, size diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere linkler sağlayabilir ve/veya sizi bu sitelere gönderebilir. TheSoftware’un bu tür üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığından, bu nedenle TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan kullanılabilir olan veya olan, herhangi bir hüküm ve koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer malzemeleri onaylamaz ve bu hususlardan sorumlu veya bu konulardan zarar ve/veya kayıplardan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Websitesi’nin kullanımı ve Websitesi aracılığıyla veya Websitesi ile ilişkili olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geribildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Websitesi’nin kullanımına ilişkin tüm bilgileri, ve sizin tarafınızdan sağlanan tüm kişisel kimlik bilgilerini, Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişine zarar vermeye çalışması, yok etmeye çalışması, oynamaya çalışması, zarar vermeye çalışması ve/veya başka türlü müdahale etmesi, suç ve medeni hukukun ihlali ve TheSoftware, yasal olarak ve adaletle mümkün olan en geniş şekilde herhangi bir ihlal eden birey veya kuruluşa karşı tüm tedbirleri kararlılıkla izleyecektir.