Όροι

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Δικτυακό Τόπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό με βάση τη δική μας κρίση, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Με τη συνεχή χρήση του Δικτυακού Τόπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώ με τη συμμόρφωση με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη στιγμή εκείνη. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνο με κανέναν τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται για εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να λάβετε μέρος για να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να λάβετε μέρος στους Διαγωνισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού όπου κρίνεται, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας? και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλάσια ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Δεδομένων Εγγραφής οποτεδήποτε, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του.

ΑΔΕΙΑ GRANT

Ως χρήστης του δικτυακού τόπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενο και το συναφές υλικό σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο και το περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του δικτυακού τόπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, εκμεταλλευτείτε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποκωδικοποιήστε, αποσυνθέσετε, αναστρέψετε τη μηχανή ή μεταφέρετε τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το λογισμικό διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν χορηγείται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβάλετε ή να προσπαθήσετε να παρεμβάλετε με τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία ενέργεια που επιβάλλει μια μη λογική ή αναλογικά μεγάλη φόρτο στην υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μεταφορά με μαγνητικά μέσα, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα εφαρμοστέα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγή δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, σύνθεσης, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το The Software απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλέπονται ή προσπερνούνται στην προβολή ή μέσω του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή με και μέσω των Υπηρεσιών από το TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, και όλα τα συνδεόμενα γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή με και μέσω των Υπηρεσιών είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκ του απαιτούμενου γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ CO-BRANDING, ΤΟ “ΠΛΑΙΣΙΩΜΑ” ΚΑΙ / Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί εξ ονόματος της TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεση προς τον Ιστότοπο, ή μέρη του (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού υλικού με πνευματική ιδιοκτησία), προς τον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, το “πλαίσιο” του Ιστότοπου και / ή η αναφορά του Uniform Resource Locator (“URL”) του Ιστοτόπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέσα χωρίς προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware είναι αυστηρά απαγορευμένη. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τη διακοπή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οποιουδήποτε περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ ότι θα είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες που σχετίζονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατούμε το δικαίωμα, με την αποκλειστική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την Ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση ότι οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και σκουληκιών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την TheSoftware, καθεμία από τις μητρικές εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και καθένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συν-εταίρους και/ή άλλους συνεργάτες τους αδιάβλητους απέναντι σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εξόδων δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, αιτήσεις και/ή αποφάσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που οφείλονται σε ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε διαγωνισμό· (β) την παραβίασή σας της συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων μιας άλλης φυσικής ή/και νομικής προσώπου. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος της TheSoftware, κάθε μία από τις μητρικές εταιρείες και/ή θυγατρικές εταιρείες, καθώς και καθενός από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρους τους. Καθένα από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματός του. /n/n/n/n/n/n

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και είναι λειτουργούμενες από Παρόχους Τρίτων. Λόγω του γεγονότος ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων του διαδικτύου, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων του διαδικτύου. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υιοθετεί και δεν είναι υπεύθυνο για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμα από τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή πόρους του διαδικτύου, ούτε για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοσιών, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα χρήσης όλων των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και κάθε άλλης προσωπικά αναγνωρίσιμης πληροφορίας που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιοδήποτε άτομο, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημία, να καταστρέψει, να επιχειρήσει να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποτελεί παράβαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια κάθε δυνατό μέτρο σε βάρος οποιουδήποτε παραβάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ισότητα.