Termini

SKOPE U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti taqbel mal-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fil-Akkord dwar l-użu tiegħek tal-Website. L-Akkord jikkostitwixxi l-akkord sħiħ u l-uniċi bejn inti u l-softwer bil-kundizzjonijiet tal-Website u jissoċjeta l-maniera kollha mill-akkiżi, ir-rappreżentazzjonijiet, il-garanziji jew/jew li jkunu għandekilt tal-Website. Nistgħu nirranġaw l-Akkord minn żmien għal żmien fir-riskju tagħna, mingħajr avviż speċifiku lilek. L-aħħar Akkord se jkun ppostat fuq is-Sit, u għandek tara l-Akkord qabel ma tuża l-Website. Użu kontinwu tiegħek tal-Website u/jew Servizzi, inti billi uża taqbel mal-termini kollha u l-kundizzjonijiet kontenuti fl-Akkord effettiva f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek tara din il-paġna regolarment għal aġġornamenti jew/jew bidliet.

MEĦTIEĠA

Is-Sit u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-Sit u s-Servizzi mhumiex meant għall-użu minn individwi taħt l-età ta tmienx il sena (18). Jekk int taħt l-età ta tmienx il sena (18), ma għandekx permess li tuża jew tuqassam is-Sit u/jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ISERVIZZI

Servizzi tal-Vannitur

Billi tkompli l-formoli tal-ordni tal-axxess, tista’ tikseb jew tipprova tikseb, xi prodotti jew servizzi mill-websajt. Il-prodotti jew is-servizzi marbuta fil-websajt jistgħu jkollhom deskriżzjonijiet li huma provduti direttament minn manifatturi jew distributuri terzi tal-ogħla ta’ dawn il-prodotti. Il-Software ma jirrappreżenta jew jwarranta li d-deskriżzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompleti. Tifhem u tikkonviinċi li l-Software mhux responsabbli jew responsabbli b’mod xi xih għall-inkapacità tiegħek li tkun tistenna prodotti jew servizzi mill-websajt jew għal xi kontroversja mal-bejjiegħ, id-distributur tal-prodott u l-konsumaturi ta’ tmiem. Tifhem u tikkonviinċi li l-Software ma jkollokx responsabbiltà għalik jew għal xi terza parte għal xi pretensjoni marbuta ma’ xi prodotti jew servizzi offruti fil-websajt.

KONKORS

Minn żmien għall-ieħor, TheSoftware toffri premji ta’ promozzjoni u awards oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi tippjana informazzjoni veri u akkurata b’rabta ma’ forom ta’ registrati għall-Konkors applikabbli, u tappoġġja r-Regoli Uffiċjali tal-Konkors applikabbli għal kull Konkors, tista’ tidħol għal chances biex tikseb il-premji ta’ promozzjoni offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol fil-Konkorsi mmarkati fuq is-Sit, trid timplimenta kemm hemm it-formola ta’ entrata applikabbli. Tappoġġja biex tipprovdi informazzjoni veri, akkurata, attwali u kompluta dwar ir-Registrazzjoni tal-Konkors. TheSoftware għandha d-dritt li tirreġistra xi Dati ta’ Registrazzjoni tal-Konkors fejn ikun determinat, fid-diskrizzjoni esklussiva ta’ TheSoftware, li: (i) inti qed tinqata’ minn xi parti tal-Agreement; u/jew (ii) id-Dati ta’ Registrazzjoni tal-Konkors li provajt huma incompluti, frawdulenti, doppji jew inkuntruvabli inkella. TheSoftware tista’ tibdel il-kriterji ta’ Registrazzjoni Data f’kull ħin, fid-diskrezzjoni tagħha waħda.

LIĊENZA GRANT

Bħala utent tal-websajt, ikollok ppermezz non-esklużiv, li ma jistax jiġi trasferut, revokabbli u limitat biex taqsmu l-qima tal-websajt, il-Kontenut u l-materjal associjat skont l-Agreement. Software jista’ jteħeġd din il-liċenzja f’kull ħin għal xi raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda part tal-websajt, Kontenut, Kontijiet u/jew Servizzi ma jistgħux jiġu reproduċuti f’xi forma jew jonqsu f’sistema ta’ riċerka ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, tikklika, tħaddem, timmiet, tikkirja, tikxi, tibdil, tiksenda, tiddiskompila, tidiskomponi, tiġri, jew tħallas għal xi ħaġa fil-websajt, Kontenut, Kontijiet u/jew Servizzi jew xi parti minnhom. Software jirriserva xi drittijiet li mhumiex espliċitamenti mgħotijin fl-Agreement. M’għandekx tuża kwalunkwe apparat, software jew rutina biex tinterferi jew tipprova tinterferi mal-funzjonament aċċettabbli tal-websajt. M’għandekx tieħu l-ebda azzjoni li tagħmel ħfief jew ħmass ta’ żieda fuq l-infrastruttura tas-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, Kontenut, Kontijiet u/jew Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, il-grafika, id-disinn, il-kompilazzjoni, it-traduzzjoni magnetiċa, it-konverżjoni diġitali, is-software, is-servizzi u oħrajn affarijiet relatati mal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u s-Servizzi huma mġewwija taħt id-drittijiet tal-kopyright applikabbli, it-tikketti tan-negozju (trademarks) u oħrajn drittijiet proprjetarji (inklużi, iżda mhux limitati għall-proprjetà intellettwali). Il-kopjjar, ir-ridistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew is-salgħa minn parte tiegħek tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi hija strettament pjagħda. Ir-reċeviment sistematiku tal-materjal mill-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi permezz ta’ miżati awtomatizzati jew kull forma oħra ta’ estrazzjoni ta’ data biex toħloq jew tikkompli, direttament jew indirettament, kumpilazzjoni, database jew direktorju mingħajr permess skritt mill-TheSoftware hija pjagħda. Ma tirnexxiex tittrattakqa drittijiet ta’ proprjetà fuq xi kontenut, dokument, software, servizzi jew materjali oħra msejjaħa fuq jew permezz tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi. Il-postjar ta’ informazzjoni jew materjal fuq is-Site, jew permezz tas-Servizzi, mill-TheSoftware ma jikkostitwixxiex renunzja ta’ xi dritt f’dak li għandhom d-drittijiet fil-kontenut jew/materjal medju. Il-ismijiet u l-logħob tal-TheSoftware, u l-ikonejiet u l-ismijiet tas-servizz assoċjati, huma t-tikketti tan-negozju tal-TheSoftware. It-tikketti kollha oħra li japparaw fuq is-Site jew permezz tas-Servizzi huma proprjeta’ ta’ dawk li jagħtu rwieħhom. L-użu ta’ xi tikketta bla konżenża spjegata skritt mill-proprjetà applikabbli hija pjagħdut għal kull wieħed minn t-titulari.

LINKAM HING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Jekk ma jkunx espressament awtorizzat minn TheSoftware, lanqas wieħed ma jistax jilinkja s-sit elettroniku, jew parti minnu (inkluż, iżda mhux limitat għal, il-logotipi, iż-żewġ prodotti, iċ-ċelebrazzjonijiet jew il-materjali kopirajati), ma sit elettroniku jew spazju fuq il-web għal ebda raġuni. Aktar minn hekk, il-“framing” tas-sit elettroniku u/jew irreferenziżmu l-Uniform Resource Locator (”URL”) tas-sit elettroniku f’xi mezzi kummerċjali jew mhux kummerċjali bla l-permess, b’ktieb preċedenti, eċċezzjonali tal-TheSoftware huwa strettament prodott. Inti speċifikament taqbel li tkun taqilbu mal-sit elettroniku biex tneħħi jew toqgħod, kif applika, kull kontenut jew attività bħalissa. Hawnhekk qed taċċetta li tkun responsabbli għal xi danni kollha associati ma’ dan.

TIMMODIFIKAZZJONI, ĦABBRA U MODIFIKAZZJONI

Irriżervaw id-dritt f’diżċezza żgħira tagħna biex niżżel jew nħassar xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jinħatar fuq is-Sit elettroniku.

DISKLUSSJONI GĦAL ĦSARA LI TGĦODDIJIET MILL-DOWNLOADS

Il-viżitaturi jagħżlu informazzjoni mill-Websajt ġewwa r-riskju tagħhom stess. TheSoftware ma jagħmel l-ebda garanzija li dawn id-download huma ħielsa minn kodċijiet kompjuterizzanti li jinfetħu, inklużi, iżda mhux limitat għal, virusi u ċrieki.

TIFHIM

Inti tiflaħ u tteżor TheSoftware, kull wieħed fost il-genituri tagħhom, sussiżjarji u affiljati, u kull wieħed minnhom il-membri rispettivi, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, partners jew koeżistutors oħrajn, mingħajr ħtija minn kwalunkwe reklamazzjoni, spejjeż (inklużi laqsiet raġonevoli tal-avukati), danni, qarrejiet, kosti, domandi jew għażliet kullimkien, maħduma minn xi terza persuna minħabba jew li jirriżulta minn: (a) l-użu tiegħek tal-website, is-servizzi, il-kontenut jew l-ġiet fi kontest xi wieħed; (b) l-infurzar tas-Siġġu; u/ jew (c) il-vjolazzjoni tat-toroq ta’ individwu ieħor jew entità. Il-provditi ta’ dan il-paraġrafu huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull wieħed fost il-genituri tagħhom, is-sussiżjarji jew/ affiljati, u kull wieħed minnhom il-membri uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, akzjonisti, liċenzjanti, rifornituri jew/ avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jassew u jinfurzaw dawn il-provditi direttament kontra ħsieb tiegħek f’isemhom.

WEBSITES TERZI

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi ħolmijiet u/jew jirreferu għal siteweb oħrajn fuq l-internet u/jew risorsi inklużi, iżda mhux f’eżempju, dawk posseduti u mmexxija minn Provduturi Terzi. Minħabba li TheSoftware ma jkollhomx kontroll fuq dawn is-sitweb tar-rebbieħa u/jew ir-risorsi, inti hawnhekk taqriża u tindif fil-fatt li TheSoftware mhix responsabbli għall-disponibilità ta’ dawn is-sitweb tar-rebbieħa u/jew risorsi. Għalhekk, TheSoftware ma tirrikjeda l-ebda pprova, u mhix responsabbli jew għaqli għall-ebda termini u kondizzjonijiet, politiki tal-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/o materjali oħra f’dawn is-sitweb tar-rebbieħa jew risorsi, jew għal kwalunkwe danni jew/taffeġ minnhom.

POLITIKA TAL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-Użu tal-Website, u l-kummenti kollha, ir-risponsi, l-informazzjoni, id-Dati tal-Registrazzjoni u/jew il-materiali li tissottometti permezz jew fi assiża mal-Website, huma sottoposti lill-Politika tal-Privatezza tagħna. Nerservaw id-dritt li nużaw l-informazzjoni kollha dwar l-użu tiegħek tal-Website, u kwalunkwe informazzjoni oħra identifikabbli personalment mgħammra minnek, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza Tagħna. Biex tara l-Politika tal-Privatezza Tagħna, jekk jogħġbok Ikseb Hawn.

Kull tentatt minn individwu, minflok klijent ta’ TheSoftware, li jipprova jiddefendu, jidroxxu, jittamperja, jivandalizza jew inkella jinterferu mal-operazzjoni tas-Sit Elettroniku, huwa trasgressjoni tat-ligijiet kriminali u ċivili u TheSoftware se jipprova b’għaqda waħda kif ukoll b’ħarsien mistenni mill-liġi u l-ġustizzja kontra kull individwu jew entità li jkun qed joffendi fihom b’kull rimedju possibbli.