Ehdot

SOVELLUSALA JA SOPIMUKSEN MUUTOS

Hyväksyt sopimuksessa määritellyt ehdot koskien verkkosivuston käyttöä. Sopimus muodostaa sinun ja ohjelmiston välisen täydellisen ja ainoan sopimuksen verkkosivuston käytöstä ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset koskien verkkosivustoa. Voimme muuttaa sopimusta aika ajoin yksinomaisessa harkinnassamme ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Viimeisin sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulee tarkistaa sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palvelujen käyttöä hyväksyt noudattavasi kaikkia sopimuksessa siihen aikaan voimassa olevia ehtoja ja määräyksiä. Siksi sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain sellaisille yksilöille, jotka voivat tehdä sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuotiaiden yksilöiden käyttöön. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuotias, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Täyttämällä sovellettavat ostotilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivustolla esitellyt tuotteet ja/tai palvelut saattavat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei edusta eikä takaa, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa siitä, ettei voit hankkia tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta tai minkäänlaisesta riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään vaatimuksesta, joka liittyy mihinkään verkkosivustolla tarjottavaan tuotteeseen ja/tai palveluun.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa promootio palkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseiseen kilpailuun liittyvän rekisteröitymiskaavakkeen yhteydessä, ja hyväksymällä kuhunkin kilpailuun sovellettavat viralliset kilpailusäännöt, voit osallistua mahdollisuus voittaa tarjotut promootiopalkinnot kunkin kilpailun kautta. Osallistuaksesi verkkosivustolla esillä oleviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä soveltuva ilmoittautumiskaavake kokonaan. Sitoudut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailuun rekisteröitymisessä tarvittavat tiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailun rekisteröintitiedot, jos TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan perusteella todetaan: (i) että rikot sopimuksen mitä tahansa osaa ja/tai (ii) että antamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteelliset, vilpillisiä, kaksoiskappaleita tai muuten hyväksymättömiä. TheSoftwarella on oikeus muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä milloin tahansa, yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

LISENSSISIIRTO

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinoikeudellinen, siirrettävissä oleva, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lupa käyttää ja käyttää Verkkosivustoa, Sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi peruuttaa tämän lisenssin milloin tahansa mistä tahansa syystä. Voit käyttää Verkkosivustoa ja Sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mitään osaa Verkkosivustosta, Sisällöstä, Kilpailuista ja/tai Palveluista ei saa kopioida mihinkään muotoon tai sisällyttää mihinkään tietojen hakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, purkaa, purkaa, käänteinen suunnittelu tai siirtää Verkkosivustoa, Sisältöä, Kilpailuja ja/tai Palveluita tai mitään niiden osaa. Ohjelmisto pidättää kaikki oikeudet, jotka eivät ole nimenomaisesti myönnettyjä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittää häiritä Verkkosivuston oikeaa toimintaa. Et saa ryhtyä toimiin, jotka asettavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää Verkkosivustoa, Sisältöä, Kilpailuja ja/tai Palveluita ei ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, organisaatio, grafiikka, suunnittelu, koostaminen, magneettinen käännös, digitaalinen konversio, ohjelmistot, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät asiat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien mutta ei rajoittuen immateriaalioikeuksiin) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopiointi, uudelleen jakelu, julkaisu tai myynti on ehdottomasti kielletty. Materiaalin järjestelmällinen haku verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automaattisin keinoin tai minkä tahansa muiden raaputtamisen tai datan poiminnan muodossa kokoelman, koosteen, tietokannan tai hakemiston luomiseksi suoraan tai välillisesti ilman kirjallista lupaa TheSoftwarelta on kielletty. Et hanki omistusoikeutta mihinkään verkkosivustolla, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa katsomaasi tietoon, dokumenttiin, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren verkkosivustolle tai sen kautta antaman tiedon tai materiaalin julkaiseminen ei merkitse luopumista minkäänlaisesta oikeudesta kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palveluiden nimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai sen kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

HYPERLINKITYS VERKKOSIVUSTOLLE, YHTEISMERKKIEN KÄYTTÖ, “KEHYS” JA/TAI VERKKOSIVUSTON VIITTAMINEN ON KIELLETTY

Elleivät ole nimenomaisesti valtuutettuja TheSoftwaren toimesta, kukaan ei saa luoda hyperlinkkiä Verkkosivustolle tai sen osille (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, logotyypit, tavaramerkit, brändäys tai tekijänoikeuden alainen materiaali) omalle verkkosivustolleen tai verkkotapahtumapaikalleen mistään syystä. Lisäksi Verkkosivuston “kehystäminen” ja/tai Verkkosivuston Uniform Resource Locatorin (“URL”) viittaaminen kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman TheSoftwaren ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Hyväksyt nimenomaisesti yhteistyön Verkkosivuston kanssa poistaaksesi tai lopettaaksesi tällaisen sisällön tai toiminnan tarvittaessa. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista siihen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muokata ja/tai poistaa kaikki asiakirjat, tiedot tai muu sisältö, joka näkyy verkkosivustolla.

VASTUUVAPAUS HAITOISTA, JOITA LATAUKSET AIHEUTTAVAT

Kävijät lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta virukset ja madot.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Suostut korvaamaan ja pitämään TheSoftware, kukin heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja kumppaniensa, ja kunkin heidän jäsentensä, virkamiestensä, johtajiensa, työntekijöidensä, edustajiensa, yhteisbrändiensä ja/tai muiden kumppaniensa vaivattomina kaikista vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), vahingoista, kanteista, kuluista, vaatimuksista ja/tai tuomioista, jotka on tehty kolmannen osapuolen toimesta johtuen tai aiheutuneena: (a) sivuston, palveluiden, sisällön ja/tai minkä tahansa kilpailun käyttämisestäsi; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) toisen yksilön ja/tai yhtiön oikeuksien loukkaamisesta. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, kukin heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja/tai kumppaniensa hyväksi, ja kukin heidän jäsentensä, virkamiestensä, johtajiensa, työntekijöidensä, edustajiensa, osakkaidensa, lisenssinantajiensa, toimittajiensa ja/tai asianajajiensa hyväksi. Kullakin näistä yksilöistä ja yhtiöistä on oikeus vedota ja panna nämä määräykset suoraan voimaan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internet-verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, niihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Koska ohjelmisto ei hallitse tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja/tai resursseja, myönnät täten ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa mistään ehdoista ja säännöistä, tietosuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista, jotka ovat saatavilla tai tulevat saataville tällaisilta kolmansien osapuolten verkkosivustoilta tai resursseilta, tai niistä aiheutuvista vahingoista ja/tai tappioista.

TIETOSUOJA / KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai siihen liittyen, ovat meidän tietosuojakäytäntömme alaisia. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja koskien verkkosivuston käyttöäsi sekä kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja, jotka olet meille antanut, tietosuojakäytäntömme ehtojen mukaisesti. Voit katsoa tietosuojakäytäntömme klikkaamalla tästä.

Minkä tahansa yksilön, oli hän TheSoftware-asiakas tai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, peukaloida, vandalisoida ja/tai muuten häiritä verkkosivuston toimintaa, on rikoslain ja siviilioikeuden rikkominen. TheSoftware tulee tarmokkaasti toteuttamaan kaikki mahdolliset keinot tämänkaltaisia rikkomuksia vastaan yksilöä tai tahoa kohtaan, aina lain ja oikeudenmukaisuuden sallimissa rajoissa.