Termeni

DOMENIUL ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a Site-ului. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software-ul în ceea ce privește utilizarea dvs. a Site-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile în ceea ce privește Site-ul. Putem modifica Acordul din când în când, la propria noastră discreție, fără notificare specifică către dvs. Ultimele modificări vor fi postate pe Site, iar ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea continuă a Site-ului și/sau a Serviciilor, vă angajați acum să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, valabil la acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile doar persoanelor care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea să utilizați și/sau să accesați Website-ul și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii pentru furnizori

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali de produse. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

În mod periodic, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea de informații adevărate și exacte în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și prin acceptarea Regulilor Oficiale aplicabile fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în întregime formularul de înscriere aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare a concursului veritabile, exacte, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare a concursului în cazul în care se stabilește, în discretia exclusivă a TheSoftware, că: (i) sunteți în încălcare a oricărei părți a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alte moduri. TheSoftware poate schimba criteriile de date de înregistrare în orice moment, în propria sa discreție.

LICENȚĂ DE CONCEDIERE

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență non-exclusive, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a site-ului web. Nu puteți lua nicio acțiune care impune o încărcătură nerezonabilă sau disproporționat de mare pe infrastructura Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site-ul web, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietate intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Site-ului web, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialului de pe Site-ul web, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilare, bază de date sau director fără permisiune scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Site-ului web, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Plasarea informațiilor sau a materialelor pe Site-ul web, sau prin și prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și sigla TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKING LA SITE-UL WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI / SAU REFERIREA LA SITE-UL WEB INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate insera un hyperlink către Site-ul web sau porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipurile, mărcile comerciale, branding-ul sau materialul protejat prin drepturi de autor), pe site-ul lor web sau locație web din orice motiv. Mai mult decât atât, încadrarea Site-ului web și / sau referirea la Locatorul Resurselor Uniforme ( “URL”) al Site-ului web în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Vă angajați în mod specific să cooperați cu Site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru toate daunele asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, cu discreția noastră unică, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alt conținut care apare pe site-ul web.

AVERTISMENT PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri informatice corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, directorii, angajații, agenții, co-branderii și/sau alți parteneri, lipsiți de orice pretenții, cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile de avocați), daune, procese, costuri, cereri și/sau hotărâri oricare, făcute de către terți din cauza sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a Site-ului web, Serviciilor, Conținutului și/sau intrarea în orice Concurs; (b) încălcarea Acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor altui individ și/sau entitate. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui dintre părinții lor, filialele și/sau afiliați, și fiecare dintre directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să facă valabile și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său.

SITE-URI TERȚE

Website-ul poate oferi link-uri către și/sau vă poate trimite către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, vă recunoașteți și sunteți de acord prin prezenta că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun termen și condiții, politică de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate din acestea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul site-ului web sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate informațiile referitoare la utilizarea site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare efectuată de orice persoană, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfere cu funcționarea site-ului web, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu strictețe orice și toate remedierile în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități care a săvârșit o asemenea faptă, în măsura permisibilă deplină de lege și de echitate.