Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Soglašate z pogoji in določili, navedenimi v Pogodbi glede vaše uporabe spletnega mesta. Pogodba predstavlja celovito in edino pogodbo med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in nadomešča vse predhodne ali sočasne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s spletnim mestom. Pogodbo lahko po lastni presoji kadar koli spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejša Pogodba bo objavljena na spletnem mestu in pred uporabo spletnega mesta bi jo morali pregledati. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje in določila, ki veljajo v tistem trenutku. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTAVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročilo lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh predmetov tretje osebe. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih predmetov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršne koli spore s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršen koli zahtevek v zvezi z katerim koli od izdelkov in/ali storitev, ponujenih na spletni strani.

TEKMOVANJA

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko Tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo Tekmovanja in soglasjem k Uradnim pravilnikom o Tekmovanju, se lahko prijavite za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki se ponujajo preko vsakega Tekmovanja. Za sodelovanje v Tekmovanjih na spletnem mestu morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da zagotovite resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo Tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti katere koli podatke za registracijo Tekmovanja, kjer je določeno, izključno po lastni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del dogovora; in / ali (ii) podatki za registracijo Tekmovanja, ki ste jih zagotovili, niso popolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli, izključno po lastni presoji, spremeni merila za registracijo podatkov.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletne strani vam je dano neposredno, ne-prenosljivo, preklicljivo in omejeno dovoljenje za dostop do spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga prekine to dovoljenje. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njihovega dele ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, vzvratno inženirstvo ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki v dogovoru niso izrecno dodeljene. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi posegali ali poskušali posegati v pravilno delovanje spletne strani. Ne smete izvajati nobenih ukrepov, ki bi obremenjevali infrastrukturo programske opreme na nerazumno ali nesorazmerno velik način. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine). Prepisovanje, redistribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedana. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s samodejnimi sredstvi ali katero koli drugo obliko kraje ali izvleka podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja družbe TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih pregledate na ali prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev družbe TheSoftware ne predstavlja odstopanja od kakršnih koli pravic do takih informacij in/ali gradiva. Ime in logotip družbe TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in storitvena imena, so blagovne znamke družbe TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega consenta ustreznga lastnika je strogo prepovedana.

Povezovanje s spletno stranjo, so-ustvarjanje,

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme vzpostavljati hiperpovezave s spletno stranjo ali deli le-te (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, zaščitene znamke ali avtorsko gradivo), na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico v naši izključni presoji, da uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O OGREŠENJU ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so taki prenosi brez poškodljivih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINSKA ZAVAROVANJA

Soglašate, da boste nadomestili in imeli TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-znamk ter / ali drugih partnerjev, brez škode in proti vsakršnim zahtevkom, stroškom (vključno z razumnimi stroški odvetnikov), škodo, tožbam, stroškom, zahtevkom in / ali sodbam, ki jih katera tretja oseba vloži zaradi ali izhaja iz: (a) vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in / ali vstopa v kateri koli natečaj; (b) vašega kršenja sporazuma; in / ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in / ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in / ali povezanih družb ter vsakega od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe uveljavlja neposredno proti vam v svojem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletna stran lahko zagotavlja povezave ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno z, vendar ne omejeno na, tiste, ki so v lasti in delujejo s strani ponudnikov tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti in/ali viri, s tem priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za pogoje, pravilnike o zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih ali virih tretjih oseb, ali za morebitno škodo in/ali izgube iz tega izhajajoče.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE ZA OBISKOVANJE

Uporaba spletne strani, vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in / ali gradiv, ki jih pošljete prek spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno identificirajočih informacij, ki jih zagotovite, v skladu z pogoji naše izjave o zasebnosti. Za ogled naše izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v delovanje, popisal ali kako drugače motil delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo z vsemi sredstvi preganjal vsakršna pravna sredstva proti kršitelju ali subjektu v največji možni meri, dovoljeni z zakonom in v pravičnosti.